top of page

Úvodná konzultácia

Počas úvodnej bezplatnej konzultácie v trvaní 20 - 30 minút sa vzájomne spoznáme.

  • 20 min
  • BEZPLATNE
  • Telefonicky/Video call

Service Description

Vy pomenujete Vaše otvorené témy a položíte otázky. Ja Vám priblížim spôsob ako s klientami pracujem. Naladíme sa na seba a položíme základný kameň pre našu spoluprácu. Dohodneme formu (osobne/na prechádzke/online) a termín stretnutia.


Contact Details

+421918936054

siklienkova.lenka@gmail.com

Pri Vápenickom potoku 63, 841 06 Záhorská Bystrica, Slovakia


bottom of page