top of page
workshopy semináre školenia pre firmy vnútorní sabotéri
Workshopy a školenia

 

Jednou z ciest, ktorá ma priviedla ku koučovaniu bola moja 11 ročná skúsenosť na pozícii Investičnej manažérky. 

 

Pre súkromných vlastníkov som zastrešovala projektový manažment podnikov v oblasti zdravotníctva a bankovníctva. To mi umožnilo spoznať a riadiť komplexné činnosti v živote každej spravovanej investície. 

Podstatnou časťou bola práca s ľuďmi, ktorá sa stala mojou srdcovkou. Výber členov manažmentu investičných spoločností a denno denná komunikácia s nimi položila základ pre moje budúce pomáhajúce zamestnananie.

 

Tu vznikla moja túžba pomáhať firmám, ich manažérskym tímom využiť ich potenciál naplno. Ich schopnosť vstúpiť plnohodnotne do ich jedinečných talentov, bola často brzdená ich osobnými vnútornými sabotérmi. Ovplyvňovalo to priamo výkonnosť tímu, celej spoločnosti a v neposlednom rade aj kvalitu ich osobných životov. 

Po rokoch práce v oblasti sebarozvoja, sebapoznania, využívania znalostí z výcviku pre terapeutov a akreditovaných koučovacích výcvikov, som našla koncept, ktorý ich vzájomne prepája v efektívnej a ľahko komunikovateľnej podobe. pre potreby manažmentov firiem tieto poznatky pri tvorbe workshopov a seminárov.  

S manažmentami spoločnosti, tímami, organizáciami pracujem formou, ktorá prepája hĺbkovú prácu s vnútornými sabotérmi (osobnými limitmi), koučovací prístup a to v podobe prispôsobnej potrebám danej spoločnosti (skupinové workshopy, prednášky, kurzy).

Lenka Siklienková koučka koučing workshopy seminare skolenia pre firmy vnútorní sabotéri

Potenciál brzdia sabotéri

Každý z nás má jedinečne namiešané talenty a potenciál ich naplno využívať. No, každý z nás má aj vnútorné limity (sabotérov), ktoré nás brzdia tento potenciál aj naozaj žiť. Ich podstata pramení z detstva. Ak ich nie sme vedomí, dokážu nás brzdiť celý život. V detstve nás mali chrániť a na prvý pohľad majú dobrý úmysel. No, v dospelosti môžeme platiť za ich vplyv vysokú cenu v práci, v kvalite vzťahu k sebe, v partnerstve, v rodičovstve  v zdraví, atď.

Ako to vyzerá v praxi?

Máte tendenciu byť prílišný detailista? Nedokážete sa ani na chvíľu zastaviť? Ste dezorganizovaný? Ste nedochvíľny?Ste extrémne rizikovo averzný? Vychádzate každému v ústrety a neviete si stanoviť hranice? Neviete dať negatívnu spätnú väzbu a vyhýbate sa konfliktu za každú cenu ? Je pre Vás ťažké si priznať chybu, naopak vidíte ju vždy u iných? Potrebujete mať všetko a všetkých pod kontrolou? Nové situácie a úlohy Vás vyvádzajú z miery?

Práca so sabotérmi

Sabotérov je možné poznať, pomenovať, identifikovať, keď sa objavia a oslabovať ich. Silu mudrca s jeho vlastnosťami objavovať, byť empatický, inovovať, navigovať, aktivizovať je možné naopak posilňovať. Súčasťou vedomej práce so sabotérmi je aj fitness pre Váš mozog.

Akí sú Vaši sabotéri?

Aký silný je Váš Perfekcionista, Utešiteľ, Hypervýkonný, Obeť, Hyperracionálny, Hyperostražitý, Neuspokojiteľný, Vedúci, Unikač? Každý máme svoj vlastný mix. Spoločného máme toho hlavného sabotéra, ktorý má snahu nás posudzovať (vnútorný sudca). A taktiež tú múdrejsiu časť nášho ja, ktoré nás dokáže povzniesť, dokáže vidieť dar a príležitosť v každom novom probléme. Výsledok porovnanie síl sabotérov a vnútorného mudrca ovlyvňuje pocit šťastia, úspechu pri využití potenciálu.

Cena za nevedomosť

Máte sklony z prepracovaniu, vyhoreniu? Ťažko sa Vám pracuje v tíme? Máte problém s dodržaním deadlinov? Delegovať a dôverovať podriadeným je náročné? Nedarí, sa Vám udržať dobré vzťahy na pracovisku? Výkonnosť či spokojnosť nespĺňajú požadované parametre? Praca a súkromie sa často prelínajú. Sabotéri Vás limitujú vo všetkých oblastiach života a platíme za ich nevedomosť cenu.

Fitness pre mozog

Sabotéri a mudrc žijú v odlišných častiach nášho mozgu. Ak pravidelne precvičujeme tie správne, posilňujeme tie časti mozgu, ktoré prispievajú k väčšej spokojnosti. Získate  tak zručnosti ako riešiť mnohé Vaše otvorené témy, v ktorých ste sa našli v riadkoch vyššie.

Zaujala Vás táto téma?
    Chcete vedieť viac?
bottom of page