top of page
Lenka Siklienková koučka mentorka lektorka celostný koučing príbeh
Som Lenka. Koučka, mentorka a lektorka

Sprevádzam mojich klientov na ich ceste za sebapoznaním, vedomým životom a transformáciou. Vytváram pre nich bezpečný priestor na prechod ich životnými križovatkami, ktoré im ponúkajú možnosť na zmenu.

 

V koučingovom kresle u mňa nachádzajú odpovede najmä ženy, muži, čakatelia na detičky, mamičky, ockovia, manažérky, manažéri, ľudia hľadajúci spokojnosť vo vzťahoch, nové pracovné či životné smerovanie. Títo, ale aj iní statoční klienti sú pre mňa energiou a inšpiráciou na mojej vlastnej ceste. Aj vďaka nim robím to čo mi prináša radosť a naplnenie. Vďaka nim stále zrejem a žijem slobodnejšiu verziu seba samej.

Pracujem v skupinách. So ženami vedením Ženských kruhov a Podporných skupín pre rodičov. Do firemného prostredia prinášam pre členov manažmentu spôsob práce s ich vnútornými sabotérmi, ktorí limitujú kvalitu ich životov vo viacerých oblastiach.

Hovorím verejne o témach neplodnosti, rodičovstve, vyhorení, vnútorných sabotérov, celostnom a vedomom prístupe k životu. Píšem v rôznej podobe a na rôznych fórach o témach, ktoré sú prínosné do života pre mňa i pre mojich klientov. 

Prešla som cestu, ktorou prechádzajú aj moji klienti 

Prešla som životnými križovatkami, ktoré sa stali súčasťou mojej jedinečnej cesty späť k sebe. Priniesli mi neoceniteľnú skúsenosť v pochopení prežívania mojich klientov.

 

V posledných 8 rokoch mi život priniesol koniec viac ako 10 ročného vzťahu, odchod z manažérskej pozície po 11 rokoch a možnosť vyladiť si moje nové pracovné zameranie. Po 2,5 roka trvajúcej neplodnosti, sa zo mňa stala v priebehu 2 rokov mama 3 detí (6,4,4), ktorá ochutnala aj vyhorenie na materskej dovolenke.

Dlho som bola presvedčená, že život je komplikovaný a hrá doslova proti mne. Najmä po vyhorení som našla doslova životný štýl, ako byť viac vedomá seba. Vedomá toho ako sa mám, čo sa so mnou deje a vedomá toho, že ja rozhodujem o tom či životom blúdim ako obeť alebo ním plávam k svojej spokojnosti. To mi prinieslo väčšiu ľahkosť a slobodu. Život už nie je komplikovaný, naopak ja si život ladím. 

Lenka Siklienková koučka mentorka lektorka celostný koučing cesta
Lenka Siklienková koučka mentorka lektorka celostný koučing skúsenosti
Učím sa vlastnou skúsenosťou

Pred otvorením koučingovej praxe som pracovala 11 rokov ako investičná manažérka.
 

Pre skupinu súkromných vlastníkov som zastrešovala projekty v sektoroch zdravotníctva (zdravotná poisťovňa, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, IT v zdravotníctve) a bankovníctva. Projektový manažment mi umožnil z blízka spoznať a riadiť rôznorodé a komplexné činnosti v životnom cykle investície (akvizície, reštukturalizácie, spájanie či divestícia). Denne som komunikovala s manažmentmi spoločností v strategických i operatívnych otázkach, konzultovala s externými odbornými poradcami, právnikmi, verejnými inštitúciami či rokovala s predávajúcimi akvirovaných podnikov.  

 

Srdcovou záležitosťou sa pre mňa stala práca s ľuďmi a ich vzájomné prepájanie. Absolvovanie vyšše 300 interview s kandidátmi na rôzne manažérske pozície v investičných spoločnostiach boli pre mňa fascinujúcim predstavením jedinečnosti každého človeka. Citlivo som vnímala ich viditeľné i skryté talenty. No u mnohých, som pozorovala rovnako aj prítomnosť ich vnútorných sabotérov, ktorí im bránili naplno žiť ich potenciál.

Poznanie nového ma sprevádza

Univerzitné štúdium v odbore medzinárodné podnikanie som absolvovala na Slovensku a čiastočne v Rakúsku. Vzdelávanie v oblasti manažérskych zručností a leadershipu bolo neoddeliteľnou súčasťou manžérskej praxe. Posledné desaťročie spoznávam a zavádzam do svojho života poznatky z mnohých výcvikov z oblasti psychológie, koučinku, terapie, neurovied, mindfullness.

​​

Certifikát z klasickej koučovacej metódy som získala v roku 2018 v českom akreditovanom Koučink Centrum pod vedením skúseného kouča Jiřího Kunčara. V roku 2019 som ukončila program pre terapeutov celosvetovo uznávanej liečebnej a transformačnej metódy Cesta pod vedením jej autorky Brandon Bays.

​Certifikáciu v celostnom (terapeutickom) koučingu som si doplnila v roku 2021 v akretidovanom výcviku českej autorky, zakladateľky Life Academy s.r.o. a Školy koučingu Lucie Königovej.​

Mojimi ďaľšími z mnohých cenných učiteľov sú Eva Štefánková, Jan Soukup, Dorothe Trassl, Shirzad Chamine, môj manžel, naše 3 deti.

Lenka Siklienková koučka mentorka lektorka celostný koučing vzdelanie
bottom of page