top of page
Lenka Siklienková práca v skupine
Image by Marcel Strauß

Zastavenie sa na chvíľu v rušnom týždni v bezpečnom prostredí nám prináša možnosť spomalenia, stíšenia, spojenia sa so sebou i s ostatnými. Tvoríme momenty, kedy žijeme viac vedome, spokojne, s nadhľadom.

Uzavretá skupina žien sa stretáva raz do týždňa v cykle šiestich stretnutí. Spoznávajú techniky, ktoré im následne môžu slúžiť v bežnom živote.

Stretnutia v ženskom kruhu

Image by Kelly Sikkema

Podporné skupiny pre rodičov

Vystúpiť z role mamy aj na krátky moment pomáha. Najmä v obdobií a v témach, ktoré sú náročné. Otvára možnosť pochopenia príčin, vystúpenia z izolácie, úľavy. Spojenie teórie, praktických techník a vzájomného zdieľania tvorí podpornú sieť a prevenciu vyhorenia v rodičovstve.

 

Otvorená skupina mám sa stretáva každé 2 týždne vždy na vybranú rodičovskú tému. 

Lenka Siklienková ženské kruhy
Séria stretnutí v ženskom kruhu

Stretnutie v ženskom kruhu, vytvára bezpečné prostredie, v ktorom jeho členky môžu byť videné, počuté, podporené v tom ako sa práve cítia a presne také aké sú. Bez posudzovania, hodnotenia, porovnávania. Diskrétne prostredie dôvery a spojenie im následne umožňuje lepšie spoznať seba, pochopiť druhých, inšpirovať sa.

Na stretnutiach spájam techniky, kde celostne pracujeme s emóciami, telom, mysľou. Pozeráme sa do minulosti, naciťujeme prítomnosť a vytvárame základ pre ich prácu s osobnou budúcnosťou. Techniky, ktoré si ženy na kruhoch vyskúšajú, vedia následne integrovať do bežného života. Vytvárajú priestor pre sebapoznanie, seba prijatie, sebalásku, pochopenie, uvoľnenie. Sú aplikovateľné pre viaceré oblasti života (vzťah k sebe, práca, rodičovstvo, partnerstvo, ostatné vzťahy). Súčasťou stretnutia je spoločné zdieľanie, 1-2 techniky, práca v menších skupinách, relaxácie. Prípadné zmeny v obsahu stretnutí, prispôsobujem potrebám danej skupiny.

 

Uzavretá skupina s počtom účastníčok: max. 8

Počet stretnutí v cykle: 6 

Trvanie 2,5 - 3 hod.

Stretnutie v ženskom kruhu je pre teba VHODNÉ ak hľadáš

Bezpečné a prijímajúce prostredie, kde si môžeš naplno dovoliť byť sama sebou so všetkým čo k tebe patrí

Prostredie podporujúce sebapoznanie a sebarozvoj

Hodnotný čas výlučne pre seba a potrebuješ na chvíľu odstúpiť od role manželky, matky, dcéry, zamestnankyne/podnikateľky, atď.  

Spriaznené duše, s ktorými budeš na rovnakej vlne a pri ktorých si dovolíš vyjsť z izolácie

Priestor na stíšenie, ponorenie sa do seba spoločnosť, v ktorej môžeš zdieľať a budeš vypočutá bez posudzovania či výčitiek

Možnosť zastaviť sa, lebo žiješ rýchlo

Spoločnosť iných žien, ktoré môžu byť pre teba zdrojom inšpirácie 

Chvíľu, kedy necháš svoje povinnosti za dverami, dobiješ baterky a vyživíš sa

Cestu na životnej križovatke (rodina, práca, vzťahy, atď.) a potrebuješ byť v tejto situácii videná, počutá a podporená.

 

Stretnutie v ženskom kruhu NIE JE pre teba VHODNÉ ak, 

 

Hľadáš miesto, kde si chceš prísť poklebetiť

Chceš dostať alebo rada dávaš rýchle a instantné rady

Máš problém udržať tajomstvo

Očakávaš, že stretnutie v skupine nahradí osobné stretnutie s koučom či terapeutom

Séria ženských stretnutí 

SEBA VEDOMÁ ŽENA

Začiatok: 9.11. 2023 do 14.12.2023

Frekvencia: každý štvrtok 

Trvanie od 17:30 do 20:00

Miesto: Pri Vápenickom potoku 63, 841 06 Bratislava 

Cena: 234 € za cyklus 6.stretnutí, (39 € /str.)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Lenka Siklienková ženské kruhy séria ženských stretnutí
Lenka Siklienková koučing podporné skupiny
Podporné skupiny pre rodičov

Pri individuálnej práci s mamičkami som zistila, že viaceré témy, ktoré súvisia s rodičovstvom sa opakujú. Dáva zmysel ich komunikovať a pracovať s nimi v skupine, ktorá pre rodičov taktiež vytvára jednu z foriem podpornej siete.

 

Podporná skupina sa nesie vždy vo vybranej téme, ktorú tvorí krátka teoretická časť, nasledovaná skupinovým koučingom a technikami, v ktorých každá mamička pracuje osamote. Hľadá svoje vlastné odpovede, riešenia, s ktorými môže následne pracovať mimo podpornej skupiny. Súčasťou vybranej témy sú vždy praktické techniky pochádzajúce z oblasti koučingu,  sebapoznania, sebarozvoja. Techniky, ktoré si mamičky vyskúšajú, vedia následne integrovať do bežného života, do viacerých oblastí svojho života (vzťah k sebe, práca, rodičovstvo, partnerstvo, ostatné vzťahy). Pomôžu im posilniť ich všímavosť voči sebe, svojim emóciám, myšlienkam. Môžu tak získať pochopenie voči sebe a ostatným.

 

Vytvára priestor pre lepšie sebapoznanie, seba prijatie, sebalásku, uvoľnenie a nadhľad najmä v rodičovstve. Nasleduje podľa časových dobrovoľná účasť na približne 30 minútovom spoločnom zdieľaní, diskusii alebo na prácu v menších skupinách. Prípadné zmeny v témach a obsahu stretnutí, prispôsobujem podľa potrieb skupiny.

 

Otvorená skupina s počtom účastníkov: max. 12

Stretnutie vždy na vybranú tému

Počet stretnutí 10

Trvanie 1,5  - 2 hod. (90 minút povinná časť, 30 minút dobrovoľná diskusia, zdieľanie)

Podporná skupina JE VHODNÁ pre TEBA ak, 

 Chceš pochopiť prečo môže byť materstvo náročné

 Sa snažíš byť dokonalou mamou, ale nedarí sa ti

 Vnímaš, že sa v materstve cítiš často nepríjemne

 Si zahltená činnosťami okolo detí, domácnosti či práce 

 Máš pocit, že nič nerobíš poriadne alebo dostatočne

 Ak máš pocit, že si na všetko sama a cítiš, že potrebuješ pomoc 

 Nevieš pomenovať svoje potreby, komunikovať ich

 Vnímaš, že materstvom sa partnerstvo zmenilo a nevieš čo s tým

 Sa cítiš v materstve unavená, vyčerpaná a túžiš to zmeniť

 Vnímaš, že si podráždená na deti 

 Pochybuješ o sebe, o svojich schopnostiach v roli matky

 Potrebuješ vystúpiť z izolácie a socializovať sa 

 Sa chceš dozvedieť viac o vyhorení v materstve a prevencii v tejto oblasti

 Správaš sa niekedy voči svojim blízkym spôsobom, ktorým nechceš alebo mu nerozumieš

 Správajú tvoje deti spôsobom, ktorý sa ťa dotýka a spúšťajú ti negatívne emócie

 Ťa a tvoje emócie valcujú spôsobom, ktorý ti nevyhovuje

 Sa cítiš v materstve stratená a potrebuješ získať odstup

 

Podporná skupina NIE JE pre TEBA vhodná ak,

 

​ Hľadáš miesto, kde si chceš prísť poklebetiť

 Čakáš alebo rada dávaš rýchle a instantné rady

 Máš problém udržať tajomstvo

 Očakávaš, že podporná skupina nahradí individuálne stretnutie s koučom alebo terapeutom

Podporné skupiny pre rodičov

"Ako si rodičovstvo aj užiť a nie len prežiť"
 

Miesto: Pri Vápenickom potoku 63, 841 06 Bratislava 

Frekvencia: každý druhý týždeň

Trvanie je 2 hodiny (posledných 30 minút dobrovoľné zdieľanie, diskusia)

 

Cena za jednotlivé stretnutie:      24 € 

Zľava Cena za 3 stretnutia:             67 €   (72 €) 

Zľava Cena za 6 stretnutí:              129   (144 ) 

Zľava Cena za 9 stretnutí:              179 €  (216 ) 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

Termíny a témy podporných skupín

7.11.2023   Ut  9.00-11.00      "Vyhorenie na materskej"

22.11.2023 St  9.00-11.00       "Vyživená mama, spokojná mama"

29.11.2023 St  17.30-19.30     "Vyhorenie na materskej"

5.12.2023   Ut  9.00-11.00       "Dokonalá mama"

19.12.2023 Ut  9.00-11.00       "Zahltená mama"

30.1.2024   Ut  9.00-11.00       "Tvorba podpornej siete"

13.2.2024   Ut  9.00-11.00       "Hranice a ich komunikácia"

27.2.2024   Ut  9.00-11.00       "Partnerstvo v rodičovstve"

12.3.2024   Ut  9.00-11.00        "Starí rodičia"

26.3.2024   Ut  9.00-11.00        "Zručnosti spokojného rodiča"            

Podporné skupiny pre mamy Lenka Siklienková
bottom of page